Pismo "Dobry Pasterz"
Dobry Pasterz Nr 2(196) marzec 2019
Pismo "Dobry Pasterz"

W numerze warto przeczytać:

-  NAWRÓCENIE, s. 3-4.

- Czytając Słowo Boże..., s. 6-7.

- Droga Krzyżowa trwa nadal, s. 8.

- Relacje z różnych wydarzeń na terenie parafii...